संस्तुति

प्राची अरुणिमा शोभित
नभ – नव नीलाभित
तरु-पल्लव स्वर्ण श्रृंगारित
वासंती बगिया सुवासित
भुवन-भास्कर आलोकित
सृष्टि जीवन-रस संचारित
गावहीं वेद-पुराण स्तुति
प्रत्यक्ष देवता संस्तुति