नमन-वंदन

ॐ सरस्वती नमो नमः
ॐ ब्रह्मवादिनी नमो नमः
ॐ पद्मासना नमो नमः
ॐ कमलासना नमो नमः
ॐ हंसा रूढ़ा नमो नमः
ॐ श्वेत वर्णा नमो नमः
ॐ शुभ्रवसना नमो नमः
ॐ वीणावादिनी नमो नमः
ॐ विद्यादायिनी नमो नमः
ॐ तमस हंता नमो नमः
ॐ सृष्टि जीवंतकर्ता नमो नमः
ॐ उमंग पुष्प वर्षिता नमो नमः
ॐ वंदनीय वरद्हस्ता नमो नमः
ॐ कला स्वामिनी नमो नमः
ॐ बुद्धि स्वामिनी नमो नमः
ॐ प्रसन्न वदना नमो नमः
ॐ पद्मचरणा नमो नमः
ॐ सिद्धि दायिनी नमो नमः
ॐ आशीष प्रदायिनी नमो नम:।।

~विधु गर्ग